Program za izradu faktura
Predlošci faktura > primjer računa (faktura) bez pdv-a BiH

primjer računa (faktura) bez pdv-a BiH

Primjer računa (faktura) bez pdv-a BiHUredite fakturu: excel (.xls) / google sheets

Preuzmite Uzorak Predloška Fakture spremnog za ispis